Paris by night. 40, Me
Title:
Format:
DVD, Videorecording, Projected Medium, Visual Materials
Call Number:
DVD VIETNMSE P
Publisher, Date:
Westminster, Calif. : Thúy Nga, c2003.
Description:
1 videodisc : sd., col. ; 4 3/4 in.
Summary:
A live show of songs to celebrate mothers. Includes an interview with Zen Master Thích Nhá̂t Hạnh.
Subjects:
Other Author:
Other Title:
Me
Notes:
Executive producers, Marie To, Thi Huynh.
Host, Nguyẽ̂n Ngọc Ngạn ; performers, Thái Hiè̂n, Nguyẽ̂n Hung, Hoạ Mi, Mỹ Huyè̂n, Thái Châu, Huong Lan, Don Hò̂, Hoàng Lan, Hoài Nam, Thanh Lan, Thanh Hà, Ái Vân, Luu Bích, Thé̂ Son, Nhu Quỳnh, Khánh Ly.
DVD, NTSC, Dolby digital.
Sung in Vietnamese.
Contents:
Diẽ̂n giải / Nguyẽ̂n Ngọc Ngạn -- Lòi ru, bú móm, nâng niu / Thái Hiè̂n -- Bông hò̂ng cài áo / Nguyẽ̂n Hung -- Phỏng vá̂n đặc biệt / Thiè̂n Su Thích Nhá̂t Hạnh -- Quê mẹ / Hoạ Mi -- Ngàn đòi thuong nhó mẹ / Mỹ Huyè̂n -- Khóc mẹ / Thái Châu -- Lòng mẹ / Huong Lan -- Ca dao mẹ / Don Hò̂ -- On nghĩa sinh thành / Hoàng Lan -- Nhó mẹ / Hoài Nam -- Ru đêm / Thanh Lan -- Tié̂ng mẹ ru ngàn đòi / Thanh Hà -- Khúc ca dâng mẹ / Ái Vân -- Mẹ / Luu Bích -- Mẹ tôi / Thé̂ Son -- Tạ on mẹ / Nhu Quỳnh -- Mẹ năm 2000 / Khánh Ly.
Where Is It?
Librarian's View
DVD

Add to My List